Fallas para falleros y no falleros según Candreu

El e-llibret del Botànic es presentarà prompte, ¿eh?

L’Agrupació de Falles del Botànic s’ha modernitzat literàriament parlant i presentarà el seu e-llibret de 2012. Un document digital que vorà la llum (¿d’un monitor, potser?) a les 20 hores del 30 de juny al casal de la Falla Sant Ignasi de Loyola-Jesús i Maria.


Este llibret electrònic contindrà entre els seus bits les fotografies de totes les falles plantades enguany per les comissions agrupades , a les quals acompanyarà una crítica escrita per un faller de la respectiva. A més, hi haurà articles d’opinió, les fotos de les falleres majors i de l’exercici que ha acabat, i l’històric de les recompenses internes de l’agrupació. També es trobaran en l’obra digital els premis Roure que ha atorgat el Botànic.