Sopa de Gala d’Olivereta, el dia 15


L’Agrupació de Falles Olivereta celebrarà el 15 de febrer el seu Sopar de Gala Fallera a la Sala Canal (Pinedo), començant a les 21.00 hores. En el mateix actes s’imposaran les insígnies pròpies de l’agrupació als qui les hagen obtingut, i s’entregaran els premis d’activitat fallera i dels diversos campionats a les falles agrupades.