Més projectes en Empar Iturbi i Dama d’Elx

e amp iturbiEl dia 16 d’este mes, divendres, la Falla Illes Canàries-Dama d’Elx presentarà els seus esbossos de falla, i una setmana després ho farà Sant Vicent-Empar Iturbi. Pel lema de la gran d’esta última sembla, La Gran Depressió, semblaria que la farà un psicòleg, però no, és l’artista faller Pepo una altra vegada.

Serà el divendres 16 de novembre a les 20.30 hores quan Dama d’Elx mostre els seus projectes de falla, de mà dels artistes Cate i Rosa i Sergio Musoles. I el dia 23 a les onze de la nit es presentaran els de Sant Vicent-Empar Iturbi, on l’infantil és obra d’Alberto Ribera i tindrà per lema L’obra dels colors. El gran es dirà La Gran Depressió i serà el dècim treball consecutiu de José Jarauta “Pepo” en la comissió. La primera participarà en la secció 12a, i la segona en quinta B, buscant el màxim nivell a pesar de les dificultats de la crisi.