Fallas para falleros y no falleros según Candreu

Nomenats presidents del Marítim i de la Interagrupació

maritimUns es queden, altres se’n van. Manuel Aradilla continua de president de l’Agrupació de Falles del Districte Marítim per quint any consecutiu. Ara bé, la Interagrupació de Falles ha elegit com a president per als pròxims dos anys el de l’Agrupació Olivereta, Antonio Sánchez Uroz. Per cert que la Interagrupació ha fet una proposta de modificar un punt de les regles de les preseleccions.

Segons la proposta esmentada, el nombre de candidates elegides per sector dependria de la quantitat de comissions que l’integren, i no pel nombre de candidates que es presenten en el mateix. Així, els sectors que tinguen entre 7 i 12 comissions elegirien 2 candidates, mentre que si en tenen entre 13 i 19, triaren 3 xiques.