Anna Ruiz i Nardin, artistes de Pl. Jesús

Giovanni Nardin, del qual vam parlar ahir, també és l’artista de la falla gran de la Falla Plaça de Jesús, sols que esta ocasió junt Anna Ruiz. El monument, en vista dels artistes, serà poc clàssic. La infantil serà cosa de l’artista Miguel Hernández Aguelo.