Fallas para falleros y no falleros según Candreu

L’ADEF complix vint anys

adefVa ser un 22 de febrer de 1990 quan diversos especialistes encapçalat pel sociòleg Antoni Ariño, units per a redactar el llibre Historia de las Fallas, van fundar l’Associació d’Estudis Fallers (ADEF). Des d’aleshores, este grup ha crescut i ha realitzat nombrosos treballs d’investigació i difusió de la festa de les falles, entre els quals hi ha llibres, revistes, exposicions i mostres de cine. L’ADEF també ha impulsat projectes com el Centre de Documentació Fallera i la recuperació de la Cavalcada del Foc.

En efecte, sota la presidència del pioner en la investigació fallera Enric Soler i Godes, l’equip redactor de la Historia de las Fallas va aparéixer l’ADEF amb l’objectiu de fomentar i divulgar l’estudi de la festa fallera des de diversos punts de vista (històric, estètic, sociològic, literari, econòmic…) i amb rigorositat científica. Per a aconseguir-ho, entre els seus membres hi ha especialistes en diversos camps (sociòlegs, historiadors, periodistes, filòlegs, economistes, artistes, etc.), alguns dels quals són professors universitaris.

En estos vint anys, l’ADEF ha organitzat xerrades i col·loquis de temàtica fallera com les Jornades de les Festes del Foc del Congrés de Cultura Popular Valenciana  (1995) i les converses Les Falles, a la Nau (des de 2005); a més, també va ser una de les entitats convocants del ForumFalles, un debat faller obert que va tenir lloc uns anys des de 2003. Per altra banda, són nombroses les publicacions realitzades per l’associació, com els llibres La festa de les falles (1996), L’indult del foc. Catàleg raonat de la col·lecció de ninots del Museu Faller de València (tres volums, editats en 2002, 2003 i 2005), Vicent Luna, l’art de fer falles (2007) i Na Jordana: 125 anys de falles a València (2009). Tampoc cal oblidar la Revista d’Estudis Fallers, que des de 1994 es publica anualment amb reflexions i estudis sobre les Falles.

En altre ordre de coses, l’Associació d’Estudis Fallers convoca des del 2005 el Premi Enric Soler i Godes al millor article de temàtica fallera publicat en un llibret de la comarca de l’Horta, i des del 2006, amb la Falla La Malva (Alzira), el Premi Malva a la millor poesia satírica en un llibret de falla de la Comunitat Valenciana. També des de 2006 organitza amb Federació de Falles de Gandia, la Mostra del Llibret de Falla de la Comunitat Valenciana. Quant a projectes amb Junta Central Fallera, esta associació ha dissenyat el Centre de Documentació Fallera (CDF) i ha sigut la promotora de la recuperació de la Cavalcada del Foc com a acte oficial en el programa de festes.

Per al futur, l’ADEF està preparant nous projectes. El més immediat és la publicació d’una Guia del Museu Faller per a visitants del mateix, però hi ha més idees que a poc a poc aniran fent-se realitat.