Els drets d’autor a les falles, a debat

Converses Les Falles, a la Nau VCom que últimament es parla molt de drets d’autor, i en especial d’un organisme que sembla no fartar-se mai de menjar-se euros (la SGAE, naturalment), les converses Les Falles, a la Nau d’enguany debatran sobre el tema “Autoria i creació en la festa“. En especial es parlarà de la propietat intel·lectual dels monuments fallers, dels seus esbossos i de la literatura fallera. Com sempre, estes xerrades estan convocades pel Fòrum de Debats de la Universitat de València, la Junta Central Fallera i el Gremi Artesà d’Artistes Fallers, amb la coordinació de l’Associació d’Estudis Fallers.

Les converses, que tindran lloc els dies 23 i 24 de novembre a les 19.30 hores, dins de les aules del tercer pis de l’edifici històric de la Universitat de València (al carrer de la Nau), intentaran aprofundir sobre el fet que actualment treballa al món faller gent especialitzada que elabora guions, poemes i il·lustracions que s’utilitzen, sense potser una contraprestació adequada. De la mateixa manera, es parlarà del cas que es dóna quan els esbossos i les fotografies dels monuments es distribuïxen lliurement sense autorització, i menys sense pagament algun. Estos son els debats preparats per a tractar estos i altres temes col·laterals:


Primera conversa: “Art al carrer: artistes fallers i drets d’autor” (dilluns 23 de novembre)

Participants:

 • Carlos Corredera (il·lustrador)
 • Salomé Cuesta (professora de la Facultat de Belles Arts de la UPV)
 • Vicent Lorenzo (artista faller)
 • Carlos Ortín (membre de l’Associació Professional d’Il·lustradors Valencians)
  Moisés Domínguez (periodista, Levante-El Mercantil Valenciano)

Moderador:

 • Joan Castelló (periodista)


Segona conversa: “Lletres per a falles: creació literària i drets d’autor” (dimarts 24 de novembre)

Participants:

 • Antonio Martínez Bodí (assessor jurídic de la SGAE)
 • Hernán Mir (faller)
 • Josep Ombuena (delegat de Cultura de la Junta Central Fallera)
 • Jesús Peris (Universitat de València)

Moderador:

 • Fernando Morales (periodista i membre de l’Associació d’Estudis Fallers)