Fallas para falleros y no falleros según Candreu

La Falla Raval de Cullera protesta a la JLF por la descalificación de su llibret

A la Falla Raval de Sant Agustí no le ha parecido correcto que la Junta Local Fallera de Cullera descalifique su llibret, y argumenta el porqué.

Portada del llibret de la Falla Raval de Sant Agustí (Cullera) de 2024

El mismo llibret que ha conseguido el segundo premio en las subvenciones de Generalitat Valenciana, apartado Comunitat Valenciana (excepto València capital), ha sido descalificado en el concurso de llibrets de la Junta Local Fallera de Cullera. La razón aludida por este organismo es que se ha incumplido el artículo 3 de las bases del concurso, que pide que la comisión publique tantos llibrets como censo adulto tenga.

La comisión del Raval de Sant Agustí discrepa por esta descalificación, argumentando su postura con un comunicado que se reproduce a continuación:

Davant la decisió de la Junta Local Fallera (JLF) de desqualificar el llibret de la Falla Raval en
el concurs local convocat per aquest organisme, la Falla Raval de Sant Agustí vol fer els
següents aclariments:

 • El diumenge 25 de febrer, JLF convoca per al dilluns 26, sense un ordre del dia fixat prèviament, als representants i membres de l’equip del llibret de la falla Raval per a comunicar “in voce” que el llibret de la comissió ha sigut desqualificat argumentant incompliment de les bases.
 • Fins al dijous 29 de febrer, la JLF no comunica per escrit a la Falla Raval la seua decisió, precisant els preceptes que, al parer seu, s’han infringit, sense donar opció a què la comissió puga presentar les propostes de descàrrec, ja que no s’havien pogut al·legar en la reunió del dia 26 perquè no hi havia un ordre del dia previ i no s’havia pogut preparar res al respecte.
 • Eixa situació ha deixat en la INDEFENSIÓ a la falla Raval, perquè la JLF, al ser jurídicament un organisme públic de caràcter local, havia d’haver notificat l’inici de l’expedient de desqualificació i donar un termini perquè la falla poguera al·legar el que considerara oportú. Per contra, s’adopta la sanció sense complir els requisits legals de transparència i justícia que són exigibles en un acte d’aquestes característiques.
 • En la resolució comunicada a la falla Raval el 29 de febrer, la JLF informa que ha desqualificat “el llibret de la falla Raval de Sant Agustí per no complir el punt 3a de les bases del XVIII concurs de llibret organitzat per JLFC, ja que no s’estan entregant els llibrets gran i infantil de manera conjunta, i a més per no imprimir el mateix nombre d’exemplars del llibret gran i el llibret infantil, tal com també marca aquest punt de les bases”. El punt 3a) de les bases diu el següent: Cada comissió ha d’imprimir una quantitat d’exemplars igual o superior al seu corresponent cens faller en la comissió gran. Per comprovar tal fet haurà de presentar-se un justificant de la impremta on aparega el nombre d’impressions i la signatura tant de la impremta com d’un membre de la falla. La totalitat (i sense cap tipus d’excepció) dels llibrets impresos per cadascuna de les comissions serà d’igual format i qualitat.
 • La Falla Raval, amb un cens de 363 falleres i fallers adults, ha editat un llibret amb 500 exemplars, amb TOTES les seccions habituals d’aquest tipus de publicacions: fotos dels representants, esbossos i explicacions gran i infantil, a més de les col·laboracions literàries. Amb aquest llibret, la Falla considera que ha complit de forma correcta la base 3a.
 • A més a més, la falla Raval, amb un cens infantil de 130 falleres i fallers, ha editat un llibret infantil addicional, del qual s’han imprés 200 exemplars, que també superen àmpliament el cens infantil de la comissió.
 • Aquest llibret està concebut com un joc per a la xicalla, amb consonància amb la temàtica de la falla infantil. Per això té un format diferent del llibret general. No haguera tingut sentit fer un disseny com l’altre llibret. El més lògic era fer una caixa de joc, com així s’ha fet.
 • La caixa l’han fet la gent jove de l’equip del llibret. Ells varen fer l’encuny (la impremta va dir a última hora que no podia fer la caixa), han fet les còpies en una impremta ràpida, les han retallat, les han pegat i han introduït les fitxes del joc. Tot fet en casa. No pareix que JLF haja tingut en compte el que diu la base 2: valorar l’esforç de les comissions.
 • Des de fa anys, la Falla Raval té per costum fer un llibret infantil en format més reduït per a la xicalla (més pràctic i amb passatemps), sense que en cap moment això haja suposat un inconvenient o desqualificació.
 • El punt 3 a) d’aquestes bases es va implementar per a evitar que les comissions falleres feren una tirada reduïda de llibrets amb més qualitat formal per a presentar a concurs i una altra tirada més ampla, i amb menys qualitat en el format, per a distribuir entre els seus fallers, abonats i empreses publicitàries. No és el cas de la Falla Raval, que ha editat 500 i 200 exemplars tots IGUALS.
 • A més a més, en les bases que regulen el concurs de llibrets de JLF no es fa menció en cap moment a llibrets infantils. No obstant això, apliquen eixes bases al nostre llibret infantil de manera restrictiva.
 • Si JLF considera que el llibret infantil no complia les bases, podia haver-ho comunicat a la comissió i haver retirat del concurs el llibret infantil, com així ho van suggerir els representants del Raval, ja que el llibret general sí que complia amb les bases.
 • Les normes són les que són, però la seua aplicació s’ha de fer amb flexibilitat i adequant-la a la realitat de cada cas. En aquest cas, la JLF ha optat per ser inflexible i infligir el càstig més gran (la desqualificació). Podria haver retirat el llibret infantil del concurs (com va proposar la mateixa falla en la reunió del 26 de febrer), però ha preferit ser implacable. Una contundència que no es va aplicar a ella mateixa quan, fa un parell d’anys, no va sol·licitar el premi del president de la Generalitat a la millor falla de Cullera, com havia fet en edicions anteriors, i va deixar a la falla Raval sense els 1.000 euros del guardó. En aquell moment, la falla Raval no va voler fer llenya de l’error i no va demandar a la JLF per la negligència.
 • Per tot el que s’ha exposat anteriorment, la Falla Raval, des del respecte a JLF, discrepa de la mesura adoptada, per considerar-la desproporcionada, i considera que algunes normes caldria modificar-les per no ser justes i per adaptar-les a una realitat més ampla.
 • La Falla Raval pensava que la JLF havia de buscar el consens en el si de les falles, però s’ha trobat en aquest cas en un organisme inflexible, incapaç de buscar solucions alternatives dins de la legalitat.
 • Aprofitem aquest escrit per a donar l’enhorabona a les altres comissions de Cullera premiades en el concurs de llibrets de la Generalitat, ja que junts demostrem el gran poble faller que som, malgrat algunes decisions que limiten la iniciativa editorial. Per la nostra part, i malgrat la desqualificació, continuarem fent llibrets amb els millors continguts possibles per a deixar a Cullera i les seues falles en el lloc on mereixen.