¿Has leído "El pavo del ayuntamiento"?

La igualdad de género en llibrets tiene premio

Una buena vía para ganar 200 euros con un llibret es presentarse al Premi La Via de la Igualtat, convocada por la falla del mismo nombre de Tavernes de la Valldigna.

Casal de la Falla La Via (Tavernes de la Valldigna)

Por segundo año, la Falla La Via ha convocado su Premi la Via de la Igualtat para reconocer el esfuerzo de las comisiones falleras de toda la Comunitat Valenciana, visibilizando a la mujer y usando el lenguaje inclusivo en el llibret de falla.

Hay un único premio de 200 euros, siendo 100 para el autor o la autora del artículo y 100 para la comisión que lo publica. El plazo para presentar candidaturas ya ha empezado, finalizando a las 23.59 horas del 31 de este mes de enero.

BASES DEL PREMI LA VIA DE LA IGUALTAT

L’Associació Cultural Falla la Via (en endavant, A.C. Falla la Via) convoca la II edició del Premi La Via de la Igualtat sobre igualtat, amb l’objectiu de reconéixer i premiar l’esforç que fan les comissions falleres per donar visibilitat a les dones i utilitzar el llenguatge inclusiu.

Així, amb aquest premi, volem reconéixer el treball d’aquestes comissions falleres i el seu vehicle d’expressió: el llibret de falla. Poden participar tots els llibrets fallers de qualsevol localitat de la Comunitat Valenciana.

Les persones participants han d’acollir-se a les següents bases:

PRIMERA

Els articles han de ser inèdits i tractar sobre qualsevol tema relacionat amb la igualtat de gènere i fer ús d’un llenguatge inclusiu.

SEGONA

Aquest article ha d’estar redactat en valencià i publicar-se íntegrament en el volum d’un llibret gran o infantil de l’exercici 2022, de qualsevol comissió fallera.

TERCERA

Els treballs s’hauran d’enviar al correu contacta@fallalavia.es de la següent forma:

En l’assumpte del correu ha de constar: II Edició Premi La Via de la Igualtat.

Arxiu adjunt, s’ha d’enviar l’arxiu original, preferentment en PDF, on s’incloga únicament el text, sense imatges ni il·lustracions i sense l’autoria.

És necessari que en el cos del correu electrònic s’indique el nom complet i el telèfon de l’autora o l’autor i el nom i el telèfon de la persona de contacte de la comissió fallera que publica l’article. S’ha de fer constar, també, el correu electrònic de la comissió. En qualsevol cas, es garantirà l’anonimat davant dels membres del jurat.

QUARTA

El límit d’admissió dels treballs serà les 23.59 hores del dia 31 de gener de 2022.

QUINTA

El PREMI LA VIA DE LA IGUALTAT estarà dotat amb 200 euros, dividit al 50% entre l’autora o l’autor de l’article i la comissió. A més, s’atorgarà un diploma a l’escriptora o escriptor de l’article i un banderí per a la comissió.

Aquest premi està patrocinat per LEX Solucions Legals.

L’ingrés efectiu del premi estarà supeditat a la presentació d’un exemplar del llibret de la falla on es publique l’article premiat.

La dotació econòmica del premi tindrà la retenció tributària que indique la llei.

SISENA

La participació en el premi es farà de comú acord entre l’autora o l’autor i la comissió de la falla que realitza la publicació de l’article. S’hi podran presentar un màxim de dues participacions per comissió.

SETENA

El jurat estarà format per tres persones relacionades amb l’àmbit de la igualtat, la prevenció de la violència de gènere i l’ús del llenguatge inclusiu, assignades per l’A.C. Falla la Via. La secretaria del jurat estarà a càrrec d’un membre de la Delegació de Cultura, Llibret, Promoció lingüística i Igualtat de l’A.C. Falla la Via i no tindrà vot.

HUITENA

El premi podrà ser declarat desert.

NOVENA

Durant el mes de febrer de 2022 s’anunciaran els i/o les tres finalistes del premi en els nostres mitjans de comunicació. En funció de la situació sanitària, es donarà a conéixer la decisió del jurat i atorgarem el guardó.

Una vegada resolta la decisió del jurat, el seu veredicte es farà públic en la pàgina web de l’A.C. Falla la Via (www.fallalavia.es) i en els nostres mitjans de comunicació.

DESENA

L’A.C. Falla la Via es reserva el dret de reproduir l’article premiat.

ONZENA

Quan es publique el llibret de la falla participant, s’ha d’etiquetar en xarxes socials a la Falla la Via informant que “aquest llibret participa al #IIPremiLaViadelaIgualtat a la promoció de la igualtat entre els gèneres i l’ús del llenguatge inclusiu en un article d’un llibret de falla”.

DOTZENA

La presentació de les obres als premis comporta la plena acceptació de les bases. L’incompliment de les bases serà motiu d’exclusió del concurs. La decisió del jurat serà inapel·lable.

CONVOCA:
L’ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLA LA VIA

COL·LABORA:
LEX Solucions Legals