Fallas para falleros y no falleros según Candreu

Les Torres dels Serrans donen per a un llibret

¡I per a més! Però en este cas parlem del llibret de la Falla Francesc Climent-Uruguai, que està dedicat enguany a les Torres dels Serrans, eixe emblemàtic al qual li han donat tanta llanda els invasors per haver sigut una porta de València, i ara cada any ha de “suportar” als seus peus els fallers quan arriba la Crida. L’acte tindrà lloc al casal de la comissió (carrer Francesc Climent, 13, València) a les 20.00 hores. I el 15 de febrer, el de la Falla Jacint Labaila, al número 6 d’este carrer, a les 20.30 hores.