¿Has leído "Ortifus y las fallas"?

Daniel Jiménez Zafrilla dirigirà l’Operació Valquíria

borullHui dia 6, toca Club de les Històries a les 20.30. Daniel Jiménez Zafrilla serà l’encarregat de la segona entrega de la tetralogia wagneriana de la Falla Borrull-Socors, la qual es dedicarà a les Valquíries. I mentre ell farà cantar als majors, Paco Roca dirigirà els infantils. Els fallers ja estan afinant les veus.

Després de la interpretació falleril de l’òpera L’Or del Rhin realitzada per l’artista Juane Cortell en 2012, en 2013 continua la inspiració en Wagner amb les Valquíries amb la primera col·laboració de Jiménez Zafrilla en la comissió.  Com que eixos personatges de l’òpera eren donen que custodiaven l’or del Rhin amb la seua vida, en la falla s’aprofiatarà per a criticar la posició de la societat quant la dona en el passat, en el present i en un futur incert, així com el seu paper en diversos àmbits (polític, laboral, etc.).

Per altra banda, l’artista xativí Paco Roca plantarà una falla infantil dedicada a l’educació dels més menuts, havent-hi en la mateixa una representació igualitària de xiquets i xiquetes. L’artista torna a Borrull-Socors després de sis anys. Ell i Jiménez Zafrilla firmaran els contractes el 6 de juny durant la quinta edició del Club de les Històries, la qual comptarà amb la intervenció de diverses dones amb relleu del món faller.

L’exercici 2012/2013 suposa un canvi d’artista en la comissió, ja que Juane Cortell ha plantat en la demarcació durant els últims sis anys. Els fallers han agraït públicament el seu treball.