Canvi de data en el cine sobre falles


Canvi d’última hora: la sessió de cine del dia 18 de febrer passa al dimecres 17, amb el mateix programa i la mateixa hora. Més informació en esta notícia (amb la data ja corregida).