Fallas para falleros y no falleros según Candreu

El Círculo de Opinión convoca su primer concurso de microrrelatos

¿Te gusta escribir, aunque sea poquito? Entonces genial, porque el Círculo de Opinión ha convocado su primer concurso de microrrelatos falleros. Estas son las bases.

Cartel del I Concurso de Microrrelatos del Círculo de Opinión

La asociación Círcul d’Opinió Bunyols d’Or i Brillants ab Fulles de Llorer, con el fin de fomentar la fiesta de las Fallas y de utilizar la lengua valenciana, ha creado un concurso de microrrelatos falleros. Deberá tener entre 250 y 400 palabras y habrá en juego un premio de 100 euros, con la posibilidad de dos menciones especiales.

Las bases literales son las siguientes:

TEMÀTICA

En esta primera edició el relat deu ser original i deu construir-se des de la idea de: “¿Que es per a tu ser faller/fallera?“. Com tot microrelat, l’autor o autora deu tindre present que no es un artícul d’opinió, estem parlant de redactar un relat narratiu, que pot ser real o fictici.

PARTICIPANTS

Pot participar qualsevol faller o fallera major d’edat i que estiga censat en qualsevol comissió fallera, en l’excepció dels membres de la Junta Directiva del Círcul d’Opinió Bunyols d’Or i Brillants ab Fulles de Llorer, aixina com els seus familiars. La participació en el concurs comporta l’autorisació expressa per a la difusió d’imàgens i/o fotografies de les premiades i dels premiats, aixina com dels seus MICRORELATS, per mig de qualsevol mig de comunicació, en la intenció de promocionar este concurs.

REQUISITS

El MICRORELAT deu de tindre entre 250 i 400 paraules, ser un text original i deuran d’anar firmats en un seudònim. El format del text deu d’ajustar-se a lo següent:
Font ARIAL 12
Interlineat 1,5
El text deu de tindre alineació justificada
Els màrgens deuen de ser de 3cm

El MICRORELAT deurà d’estar escrit íntegrament en Llengua Valenciana.

ENVIAMENT

Tots els MICRORELATS deuran d’enviar-se en format Word o OpenOffice Writer al correu:

comunicacio.circul.brillants@gmail.com

En el correu deurà d’indicar-se un teléfon de contacte per a poder identificar a l’autor o autora del MICRORELAT. La data màxima per a enviar el MICRORELAT serà la del 10 de decembre de 2023.

PREMI

S’establix un premi dotat en 100€. El jurat podrà otorgar fins a dos Mencions especials, sense dotació econòmica, si aixina ho considera oportú. El Premi i les Mencions especials seran publicats en la revista digital del Círcul d’Opinió Bunyols d’Or i Brillants ab Fulles de Llorer.

JURAT

El jurat estarà compost per escritors valencians i membres de la directiva del Círcul d’Opinió Bunyols d’Or i Brillants ab Fulles de Llorer, el jurat està facultat per a resoldre qualsevol qüestió de la seua competència que no haja quedat establida de forma explícita en les presents bases i la seua decisió serà inapelable.

LLIURAMENT DE PREMIS

El lliurament dels premis es farà durant un acte públic que s’anunciarà més tart, al qual haurà d’assistir la persona guardonada per a arreplegar el premi. Les persones premiades podran designar una persona que les representen en l’acte de lliurament dels premis.

DRETS DE LES OBRES PREMIADES I ACCEPTACIÓ DE LES BASES

Els originals premiats quedaran en poder del Círcul d’Opinió Bunyols d’Or i Brillants ab Fulles de Llorer, reservant-se els drets d’edició de les obres premiades.