Fallas para falleros y no falleros según Candreu
¿Ya has leído El Coloso que resucitó?

La Falla Santa Anna convoca sus premios literarios para contenidos infantiles

La Falla Santa Anna, de Sagunt, vuelve a premiar los contenidos didácticos y culturales para niños en los llibrets con sus premios Santa Anna i Josep M. Francés i Duato. ¿Quieres participar? Pues mira las bases.

Premis Santa Anna

Por sexto año consecutivo, la comisión fallera saguntina de Santa Anna ha convocado el Premio Santa Anna al mejor contenido didáctico y cultural en un llibret de falla infantil de la Comunitat Valenciana, y el Premio Josep M. Francés i Duato al mejor  contenido didáctico y cultural en un llibret de falla infantil de la comarca del Camp de Morvedre. Los trabajos se pueden presentar hasta el 13 de febrero, habiendo en juego 200 euros para el premiado de cada modalidad (100 para la comisión y 100 para el autor).

BASES

L’Associació Cultural Falla Santa Anna convoca la VI edició del Premi Santa Anna i Premi Josep M. Francés i Duato, la finalitat dels quals és reconèixer la qualitat dels continguts didàctics i culturals, dirigits especialment als infants, que es publiquen en els llibrets de falla.

Volen ser, per tant, un reconeixement al treball en valencià que fan les comissions falleres, l’escola valenciana, el professorat i els escriptors.
Tals continguts pedàgogics i culturals poden tindre forma de conte, article, poema (mínim 25 versos), activitats dirigides als infants, jocs, textos teatrals breus, etc., relacionats amb la temàtica de la falla infantil de la comissió.

El Premi Santa Anna valora continguts culturals infantils publicats en un llibret de falla gran o infantil de qualsevol localitat de la Comunitat Valenciana (a excepció de les comissions que pertanyen al Camp de Morvedre). Al seu torn, el Premi Josep M. Francés i Duato reconeix treballs de caire infantil que es publiquen en un llibret de falla de la comarca del Camp de Morvedre.

Els participants hauran d’acollir-se a les següents bases:

PRIMERA. Els textos han de ser originals i no haver estat publicats abans, són de tema lliure però relacionat amb la temàtica de la falla infantil que es plante, han d’estar redactats en valencià i ser publicats íntegrament en el llibret gran o infantil en l’exercici 2020 de qualsevol comissió fallera de la Comunitat Valenciana.

Les propostes que poden participar en estos premis són: contes, articles, poemes (mínim de 25 versos, sense poder fer partícips el versos explicatius de la falla), activitats dirigides als infants, textos teatrals breus i altres que es consideren adequats per al públic infantil.

SEGONA. Els treballs s’han de remetre al correu electrònic: santaanna.cultura@gmail.com de la següent forma:
En l’assumpte ha de constar el nom del premi al qual opta: «Premi Santa Anna 2020» o «Premi Josep M. Francés i Duato 2020», depenent de la procedència de la comissió (Comunitat Valenciana o Camp de Morvedre, respectivament).

Dins del missatge cal indicar:

  1. Nom complet i telèfon de l’autor o autors, nom i telèfon de la persona de contacte de la comissió que publica el text en el seu llibret. Els convocants garantiran en tot moment l’anonimat de cara als membres del jurat.
  2. S’ha de enviar en arxiu adjunt, en PDF del treball original ja maquetat en el llibret,
  3. S’admet la versió prèvia del treball en editor de textos, junt a una declaració jurada del responsable de llibret que expose que aquesta informació serà publicada al llibret de la comissió.

TERCERA. El límit d’admissió de les propostes serà les 23:59 hores del 13 de febrer de 2020.

QUARTA. Premis

El PREMI SANTA ANNA està dotat amb 200 euros, dividits al 50% entre l’autor o autors de la proposta didàctica i la comissió que el publica, un diploma i un estendard acreditatius.

El PREMI JOSEP M. FRANCÉS I DUATO està dotat amb 200 euros, dividits al 50% entre l’autor o autors de la proposta didàctica i la comissió que el publica, un diploma i un estendard acreditatius.

Estos dos premis no poden ser acumulatius. Poden ser declarats deserts si el jurat considera que no assoleixen el nivell desitjat.

El pagament efectiu dels premis estarà supeditat a la presentació d’un exemplar del llibret de la falla en què es publiquen els treballs premiats.
La dotació econòmica tindrà la retenció tributària que indique la llei.
En cadascun dels premis, el jurat podrà proposar la concessió dels accèssits que considere oportuns als treballs finalistes, que rebran un diploma acreditatiu.

CINQUENA. La participació en estos premis es farà de comú acord entre l’autor o autors i la comissió de la falla que publica el treball. Es poden presentar un límit de 5 propostes o treballs per comissió.

SISENA. El jurat estarà format per persones relacionades amb l’àmbit de les Falles i de la Pedagogia, designades per la Comissió de la Falla Santa Anna. Un membre de l’AC Falla Santa Anna actuarà com a secretari del jurat, sense vot. La composició del jurat es farà pública en l’acte de lliurament dels premis.

SETENA. El lliurament dels premis tindrà lloc el dia de la presentació del llibret de l’AC Falla Santa Anna per a les Falles del 2020, i s’anunciarà públicament els treballs finalistes mitjançant la nostra pàgina web (http://www.fallasantaanna.com) i xarxes socials.

HUITENA. L’AC Falla Santa Anna es reserva el dret de reproduir els treballs premiats en el llibret de l’exercici següent.

NOVENA. La presentació de propostes als premis comporta l’acceptació íntegra de les bases. Per tant, l’incompliment d’alguna serà motiu d’exclusió del concurs.