Trobada de la festa de maig (Falla Na Jordana)

Comenta algo, anda...