Boceto Falla infantil Almirante Cadarso-Conde de Altea 2018

Falla infantil Almirante Cadarso-Conde de Altea 2018. "Una boda que eclipsa" Artista: Enrique Ginestar. Sección 1ª.

Comenta algo, anda...