Fallas para falleros y no falleros según Candreu

L’IVA es fa més gran, i les falles més menudes

marianicorecortoEl president del govern Rajoy, alias Marianico El Recorto, ha pujat l’IVA al 21% com tots ja sabem a estes altures. Però el que no és tan conegut és que alguns productes i servicis que pagaven el tipus reduït començaran a tributar en el general, com els monuments fallers. És a dir, que d’un 8% que paguen d’impostos, des de l’1 de setembre pagaran un 21%. I com que els contractes amb els artistes se solen firmar amb un preu “IVA inclòs”, això significa que hi haurà un 13% menys per a ninots. Si dius “Xé, ¿i això com és?”, continua llegint.

La pujada de l’impost sobre valor afegit que tindrà lloc l’1 de setembre afectarà a tots els espanyols, i com no, a les comissions falleres. En especial es notarà en la falla, ja que de pagar-se un 8% d’IVA per ella, tributarà un 21%. Això vol dir que si ara, un artista faller contracta un monument per 10.000 euros amb IVA inclòs, valdrà 9.259,26 euros descontant-li impostos. Però després de la pujada, el que quedarà per a materials i retribució de l’artista serà  8.264,46, o siga, quasi mil euros menys. Serà la partida més afectada per la pujada de l’impost, però cal tenir en compte que tota la resta de béns i serveis que contracten els fallers (flors, beguda, indumentària pirotècnica, carpes, i fins tot l’electricitat i l’aigua) pujaran de preu, cosa per la qual farà més difícil la situació econòmica de les comissions falleres i afectarà en especial al monument faller.

Ara bé, per tal de reduir l’efecte que l’augment de l’IVA tindrà en el monument, hi ha un truc comptable: preparar una factura amb quasi tot l’import del mateix amb data anterior a l’1 de setembre i en concepte de quantitat a compte, la qual portarà un IVA del 8%, i en març facturar la resta (que pot ser d’un euro) ja amb el nou percentatge del 21%. Això, amb independiència de quan es paguen eixos documents, ja que este fet no afecta a la imposició del tribut.