Fallas para falleros y no falleros según Candreu

Ja pots estudiar per a artista faller

2Si la teua passió és fer falles, fogueres, gaiates o decorats de cine, ¿a què esperes? Ja ha començat el termini per a sol·licitar plaça en este nou cicle formatiu de grau superior, el qual finalitza el 13 de juny. Tres centres situats en punts neuràlgics de la producció de monuments (Benicalap, Borriana i Alacant) l’impartixen.

Els estudis de tècnic superior artista faller i construcció d’escenografies, que és com es denomina oficialment, faculta per a treballar com a artista de falles, fogueres i gaiates, i  ser cap de taller de construcció d’escenografies de cine, teatre i televisió, a més d’activitats anàlogues.

Per a accedir a estos estudis, cal tenir el títol de batxiller, el segon curs d’algun batxillerat experimental, un títol de tècnic superior o especialista, el COU o qualsevol títol universitari. En cas de no tenir-ne cap, cal superar una prova d’accés. Els centres IES Benicalap (València), IES Jaime I (Borriana) i IES Las Lomas (Alacant) són els únics que de moment oferixen este cicle formatiu.

Per a més informació, consulta el portal de formació professional.