Miguel Santaeulalia Serrán firma amb Albereda


Este és el moment en què representants de la Falla Prolongació Albereda-Avinguda de França brindaven ahir amb l’artista Miguel Santaeulalia Serrán, després de la firma del contracte per a la realització de la falla gran. Amb ells está Javier Tejero, qui serà el guionista de la mateixa. Allí, al casal de la comissió, va explicar-se de què tractaria el monument, i fins ací puc llegir.