Fallas para falleros y no falleros según Candreu

¿Saps molt de la primera A?

Falla Illes Canàries-Trafalgar 2011¿Et consideres un expert en Falles? ¿Et veus totes les falles de les seccions altes any darrere any? ¿I vols guanyar-te uns diners i llibres de Junta Central Fallera, entre altres coses? Aleshores participa junt amb uns amics en la nova edició del concurs La Primera en la Frente, que serà el 22 de novembre al casal d‘Illes Canàries-Trafalgar, després del tradicional sopar d’entrepà per a donar aliment a les neurones.

 

BASES DE LA PRIMERA EN LA FRENTE

1-La participació en el concurs es realitzarà per equips. Els equips han de tenir un mínim de 2 i un màxim de 4 components, podent pertànyer a comissions falleres, associacions i col · lectius culturals, federacions, així com gremis d’artistes, poetes i persones “enamorades” de les falles (encara que no pertanyen a cap col · lectiu). No hi ha límit d’equips per col · lectiu.

2 – El concurs es realitzarà un únic dia, el proper dimarts 22 de novembre de 2011 al casal de la falla Illes Canàries-Trafalgar-Samuel Ros, situat a València al carrer Illes Canàries 108. Es realitzarà a les 21:00 hores el sopar faller d’entrepà i a les 22:00 hores començarà el concurs.

3 – La inscripció és gratuïta i podrà realitzar fins al dia 22 de Novembre de 2011, lliurant la fitxa d’inscripció a Álvaro Moliner (Passatge Ripalda, 18), al número de fax: 963.512.733 o bé a la adreces de correu: alvaromoliner@hotmail.com i federacionprimeraa@hotmail.com

4 – Cap concursant pot participar en més d’un equip.

L’ordre del concurs serà el següent:

Primera fase: Constarà de 50 preguntes tipus test amb diverses alternatives i faran referència a cultura general de la història de les falles. Passaran a la següent fase els deu equips amb major nombre de respostes encertades.

Segona fase: Constarà de 20 preguntes escrites per als deu equips classificats. La majoria de les preguntes estaran contemplades en el llibre “Falles de Primera” de Moisès Domínguez. Passaran a la següent fase els quatre equips que hagin encertat el màxim nombre de preguntes.

Tercera fase – semifinal: Constarà de 6 preguntes realitzades oralment a cada equip i amb possibilitat de rebot dels altres tres equips. Les preguntes faran referència a la Secció de Plata així com a cultura general fallera. Els dos equips amb major nombre d’encerts obtinguts passaran a la final.

Final: Constarà de 5 preguntes per equip i es proclamarà guanyador qui més respostes encertades obtingui. En cas d’empat s’efectuarà una pregunta a cada equip, quedant en segon lloc el primer que no encerti.

Totes les fases es realitzaran amb la major continuïtat possible, amb l’intermedi lògic de temps per a la comprovació de les respostes intentant ser el més breu possible.

NOTA: Si estàs interessat en comprar el llibre “Falles de Primera” de Moisès Domínguez del qual s’extreuen la majoria de les preguntes del concurs pots fer-ho en: Álvaro Moliner Passatge Ripalda, 18 – Telf 963.514.190 Miguel Gil – Telf 626 483.400

Premis

1r premi

 •  400 € en metàl · lic (Federació de Falles de Primera A).
 •  Lot de llibres de J.C.F.
 •  Banderí per cortesia de Brodats d’Luss.
 •  Xec regal per valor de 300 € per cortesia d’Álvaro Moliner.

2n premi

 •  300 € en metàl · lic (Federació de Falles de Primera A).
 •  Lot de llibres de J.C.F.
 •  Banderí per cortesia de Brodats d’Luss.
 •  Xec regal per valor de 200 € per cortesia d’Álvaro Moliner.

3r premi

 •  200 € en metàl · lic (Federació de Falles de Primera A).
 •  Lot de llibres de J.C.F.
 •  Banderí per cortesia de Brodats d’Luss.
 •  Xec regal per valor de 100 € per cortesia d’Álvaro Moliner.

4t premi

 • Lot de llibres de J.C.F.
 • Banderí per cortesia de Brodats d’Luss.
 • Xec regal per valor de 100 € per cortesia d’Álvaro Moliner.

Localització: Casal de la falla Illes Canàries-Trafalgar, carrer Illes Canàries, 10