Granja embolicada la de Santa M. Micaela


I no és per una manifestació de gallines, ni per un recital de la novel·la de George Orwell, sinó perquè la comissió Santa Maria Micaela-Martí l’Humà plantarà una falla amb el lema Embolic a la granja per obra i gràcia de l’artista Francisco Giner Núñez. La infantil es diu més rar, Kefaunfan, i la construïx Vicente F. Lorenzo Albert. Els monuments participaran en la secció 1a-B i 3a respectivamente, i ambdós projectes van presentar-se el 25 de novembre al casal de la falla. ¿Vols vore els esbossos?

Falla gran
Lema: Embolic a la granja
Artista: Francisco Giner Núñez

Falla infantil
Lema: Kefaunfan
Artista: Vicente Lorenzo Albert