Eixida verda de la Falla Sant Roc (maig 2010)

Comenta algo, anda...