Llinterna-Na Robella aposta per un jove artista


La Falla Llinterna-Na Robella-Baró de Cárcer ja ha firmat els seus monuments per a les Falles de 2011, confiant el gran en l’artista faller Javier Álvarez-Sala Salinas, mentre que la infantil serà obra del jove Álvaro Timoteo Sorní. Ací tenim els esbossos de les dues falles.