Fallas para falleros y no falleros según Candreu
¿Ya has leído Ninots indultats?

Amics de Pepe Monforte funden una associació cultural

pepemonforteUn grup d’amics i col·laboradors del desaparegut Pepe Monforte han creat l’Associació d’Amics de Pepe Monforte, amb la finalitat de recordar a este president de la Interagrupació de Falles per un costat, i per altra defensar els que consideren els quatre pilars de les Falles: el monument, la música, la pirotècnia i la paraula. Esta nova associació relacionada amb la festa fallera es presentarà el 20 de maig a les 20 hores al casal de la Falla Alqueria de Bellver-Garbí (carrer Alqueria de Bellver, número 26, de Benicalap, València).

La creació d’esta associació s’ha decidit en reunions d’un col·lectiu pròxim a Monforte, i que ha volgut rescatar i transmetre els valors que esta recordada persona tenia en relació al món faller, rebutjant explícitament qualsevol discurs polític dins d’ella. Podran fer-se’n socis totes les persones que així hi desitgen, siguen fallers o no, sempre que tinguen ganes de treballar per València. Els interessats poden solicitar-ne informació en el correu electrònic amicsdepepemonforte@ono.com o en el grup de Facebook Amics de Pepe Monforte.