Cacau i tramussos a l’Exposició del Ninot

bb banner

El debat faller Cacau i Tramussos torna, i ho fa amb l’Exposició del Ninot i a l’Exposició del Ninot, ja que se celebrarà en el recinte de la mateixa el pròxim dimarts 2 de març a les 19.30. El seu tema serà precisament “El Ninot en l’Exposició”, i es parlarà al voltant de diversos temes que la rodegen, com la possibilitat de fer voluntària la participació, els ninots construïts ex-profeso per a guanyar l’indult, la qualitat general, etc.

En esta edició el moderador serà Miquel Àngel Gascón, faller de Cronista Vicent Beguer Esteve de Torrent i escriptor sobre temes de la fiesta i de  llibrets. La taula estarà formada per:

  • Manuel Mas, assesor de la Regidoria de Festes i Cultura Popular de l’Ajuntament de València i faller d’Exposició.
  • Juanjo García, artista faller.
  • Miguel Prim, faller de Mestre Gozalbo – Comte d’Altea i guionista de falles.
  • Rafael Ramírez, president de la falla Joaquín Costa – Borriana.