Una falla d’homenatge a Miguel Hernández

Miguelhernandez¿Sabies que el poeta Miguel Hernández va escriure versos per a una falla? El monument que va tindre este privilegi va ser la Falla Passeig de Sagasta, d’Oriola, en 1935. Doncs esta relació entre l’escriptor i la festa fallera és ara major, ja que l’Associació Cultural Orihuela 2m10 té en projecte una falla experimental amb motiu del centenari de Miguel Hernández, natural d’eixa població de la província d’Alacant. A més, el cadafal servirà d’excusa per desenrotllar activitats culturals relacionades amb eixe artista de les lletres.

Amb esta iniciativa, l’associació cultural vol recuperar una antiga tradició d’Oriola, ja que fa molt de temps que en esta localitat no es planten falles, i portar a termini una activitat artística, participativa i que fomente la cultura de base. La primera falla d’Oriola va plantar-se en 1906, i l’any en què va tenir més monuments va ser 1935, quan es van posar-ne al carrer deu. En el projecte, que es farà realitat al carrer pel proper juny, hi ha compromesos uns cinquanta artistes  que tenen el suport dels 157 socis d’Orihuela 2m10. Poden vore’s imatges de la maqueta d’esta falla en la web del diari La Verdad.