¿Has leído "La falla (el monumento)"?

Peu de la Creu presenta projectes

Divendres passat van presentar-se els esbossos dels monuments que plantarà la Falla Peu de la Creu en les Falles de 2010. Al casal de la comissió, l’artista faller Juan Carlos Molés va explicar el tema dels mateixos, i el poeta Donís Martín va detallar-los escena per escena. Un vídeo preparat a tal efecte va a acabar d’introduir els projectes al públic congregat, entre els que hi havia vocals de la Junta Municipal Ciutat Vella, mitjans de comunicació, falleres majors i presidents del sector Pilar-Sant Francesc i molts amics i components de la comissió.