Fallas para falleros y no falleros según Candreu

Félix Crespo, entrevistat en ‘Veus de Festa’

Veus de Festa amb Félix Crespo (15/09/09)Temes com els problemes entre fallers i veïns, les candidates a fallera major de València que estiguen casades, la crisi de les cavalcades falleres i el desconeixement per part de la població d’altres festes de la ciutat van ser comentats per Félix Crespo, president de Junta Central Fallera, en el programa Veus de Festa de l’emissora The Queen Radio (101.9 FM) emés el 15 de setembre. En l’entrevista també va destacar el seu compromís amb les Falles i estar a favor de la innovació en esta festa.

Entrevistat pel seu director, Juanfran Barberá, i els seus col·laboradors Eva Torán, Laura Hortelano i Sergio Mora, Crespo va declarar que se sentia molt compromés amb les falles i que era molt autocrític, qualitat que considerava important per a després exigir als components de l’organisme que presidix. En qualsevol cas, va elogiar el treball de les persones que hi ha en Junta Central Fallera, les quals dediquen moltes hores a la institució sense cobrar fins i tot en cap de setmana. Parlant de crítiques, també va afirmar que li agraden sempre que siguen constructives i no afecten a la vida personal dels afectats.

Un dels primers assumptes que van tractar-se  va ser la problemàtica entre els veïns i les comissions falleres. Félix Crespo va dir que les protestes del veïnat per molèsties dels fallers han d’individualitzar-se, és a dir, cal especificar quines són les falles que les provoquen, ja que no són un fet generalitzat. També va apuntar que hi ha persones que han denunciat comissions falleres sense motiu, simplement per persecució a les mateixes. En qualsevol cas, va abogar per l’enteniment i la convivència entre veïns i fallers.

Parlant del tema faller de més actualitat estos dies, és a dir, l’elecció de la Cort d’Honor de les falleres majors de València, va  dir que estaria content que n’isquera elegida alguna candidata casada, sempre que complisca els requisits que considerara el jurat necessaris per al càrrec. A favor d’esta opinió va afirmar que no hi ha cap lloc en el Reglament Faller que ho prohibisca, i que ja hi ha hagut diversos casos de components de la Cort d’Honor major en què convivien amb la seua parella. En altre ordre de coses, davant la qüestió del poc interés que desperten les cavalcades falleres, va recordar que es van intentar diverses innovacions en la Cavalcada del Ninot per a revitalitzar-la, les quals no van donar bon resultat. Ara bé, va opinar que la Cavalcada Folklòrica es troba amb millor salut, i més des que s’han introduït espectacles de l’estranger. Crespo també va lamentar el poc seguiment que té el concurs de teatre faller, el qual, a pesar d’haver-se traslladat a l’interior de València, té un escàs públic en les representacions.

També es va parlar d’altres festivitats de la ciutat de València com la Setmana Santa i Sant Vicent, les quals lamenta que siguen tan poc seguides pels ciutadans en general. Es van posar com exemple les representacions dels milacres, que habitualment les veuen poques persones.

Per últim va posar la nota d’humor el senyor Josep Maria Sacabutx, l’atípic investigador faller que participa en el programa, qui va proposar a Félix Crespo que la fallera major de València fóra Belén Esteban per donar més presència mediàtica a la festa, i que el Llibre Oficial Faller el vengueren amb un carro de rodes, perquè pesa molt.