La Fundació Amics de la Gent Major, recogiendo su premio Sidret

La Fundació Amics de la Gent Major, recogiendo su premio Sidret
La Fundació Amics de la Gent Major, recogiendo su premio Sidret.

Comenta algo, anda...