Cartel de la I Dansà Solidaria (Falla Santa Mª Micaela-Martí l’Humà)

Cartel de la I Dansà Solidaria (Falla Santa Mª Micaela-Martí l'Humà)

Comenta algo, anda...