Fallas para falleros y no falleros según Candreu

Las Fallas de Torrent buscan quien les renueve la web

La Junta Local Fallera de Torrent ha visto que su web ya se ha quedado prehistórica, y ha decidido cambiarla por otro nuevecita como los chorros del oro. ¿Y quién la programará? Quien gane un concurso.

Falles de TorrentLas Fallas de Torrent han convocado un concurso creativo para actualizar su web a las nuevas tecnologías y tendencias en el sector comunicativo, al cual se podrá participar a partir de los 16 años cumplidos y siempre que se cumplan las condiciones que figuran en las bases. El plazo para presentar proyectos comienza hoy mismo, 1 de mayo, y finaliza el día 17 de este mes, habiendo de premio 600 euros.

La web deberá realizarse usando WordPress y su idea ha de presentarse obligatoriament de dos formas: enviado el enlace con los datos pedidos a gestion@fallesdetorrent.es, y entregando un sobre cerrado al registro de entrada de la Junta Local Fallera de Torrent con los documentos que acrediten que la página la ha programado el autor que se indica. Se valorará la creatividad y originalidad, la calidad técnica, la adecuación del diseño a la Junta Local Fallera, la facilidad de navegación y el uso adecuado de los recursos multimedia.

 

 

BASES

Junta Local Fallera de Torrent convoca un concurs creatiu de pàgina web per tal de canviar la plataforma actual i adaptar-se a les noves tecnologies i tendències en el sector comunicatiu. Este és un projecte que pretén potenciar la imatge de l’organització i fomentar l’ús de les tecnologies de la informació combinat amb els coneixements de la festa fallera.

OBJECTE
L’objecte d’estes bases és convocar el concurs de creació d’una pàgina web per a la Junta Local Fallera de Torrent.

PARTICIPANTS
Poden participar en el concurs totes aquelles persones majors de 16 anys que complisquen els requisits i estipulacions que es descriuen en este document. Cada participant pot presentar una única idea.

FORMA, LLOC I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
El termini de presentació d’idees és de l’1 al 17 de maig, ambdós inclosos. Els projectes s’han de presentar de dos formes. Cal:
1. Enviar l’enllaç de la web creada a l’adreça de correu electrònic gestion@fallesdetorrent.es, on s’indiquen les dades següent: nom i cognoms de l’autor, document nacional d’identitat, edat, adreça i telèfon.
2. Lliurar físicament per registre d’entrada en la secretaria de la Junta Local (c/ Bellido,8) un sobre tancat que continga les mateixes dades de contacte i identificació juntament amb un document que acredite que el disseny de la web presentada correspon a eixe autor, amb imatges de la mateixa web desenvolupada.
El lliurament electrònic i el físic és de caràcter obligatori perquè el projecte es considere vàlid. No entrarà en el concurs aquell projecte que no haja complit els dos requisits dits més amunt.
REQUISITS DEL CONCURS
1. Els treballs s’han d’ajustar a la personalitat de la Junta Local Fallera de Torrent i el projecte ha de contindre de forma obligatòria el logotip de l’Ajuntament de Torrent, de la Junta Local Fallera i de les Falles de Torrent. Els logotips es poden obtindre en l’enllaç següent: https://goo.gl/R1d6eq
2. El format de la pàgina web ha de ser en WordPress o alguna de les variants que este espai permet.
3. El projecte ha de contindre les seccions que cal que tinga la pàgina web de la Junta Local, com ara: història, comissions, secretaria, galeria, JLF membres, notícies, calendari i contactes. S’hi poden afegir més apartats en funció del disseny i les idees de cada participant.
4. És imprescindible tindre en compte la rellevància actual de les xarxes socials i la necessitat que estes apareguen en la web.
5. Perquè el projecte es considere vàlid NO ha d’aparéixer el nom d’autoria en la web creada. Qualsevol projecte que presente este nom quedarà desqualificat del concurs.
6. El projecte ha de ser anomenat amb una paraula o frase que l’autor o autora trie sense que aparega el seu nom. De la mateixa manera, el sobre que cal lliurar en el registre d’entrada de la Junta Local ha de ser anomenat per fora de la mateixa manera.

PREMI
El projecte guanyador obtindrà una dotació econòmica de 600 euros. A més, la persona que guanye haurà d’encarregar-se de migrar les dades base de la web de la Junta Local Fallera.

JURAT
Un jurat valorarà les propostes i estarà format pels membres següents.
– El regidor delegat de l’Àrea de Transparència, Activitats Lúdiques i Tradicionals de l’Ajuntament de Torrent.
– Un membre de la Junta Local Fallera de Torrent, amb estudis i coneixements en l’àmbit de la comunicació.
– Un professional de disseny gràfic
– Un professional de la matèria entés en la creació i disseny de webs
El jurat ha d’avaluar les pàgines web els creadors de les quals, a més d’enviar-les per correu electrònic, hagen presentat la documentació per registre d’entrada. Esta avaluació es farà quan s’acabe el termini per a presentar les propostes (17 de maig de 2016).

CRITERIS DE VALORACIÓ
Per a valorar els treballs el jurat ha de tindre en compte:
1. La creativitat i originalitat de la proposta.
2. La qualitat en el desenvolupament tècnic i en el contingut de la pàgina.
3. La relació del disseny amb la personalitat de la Junta Local Fallera de Torrent.
4. La facilitat de navegació per les pàgines, l’ús adequat dels recursos multimèdia i una interfície amigable i estimulant.

RESOLUCIÓ DEL CONCURS
Una vegada presentades totes les propostes i acabat el termini, la secretària de Junta Local Fallera de Torrent ha de fer arribar al jurat els enllaços i sobres de tots els projectes. Este es reunirà entre els dies 19 i 20 de maig per a decidir la idea guanyadora. Posteriorment, la Junta Local designarà la persona guanyadora del concurs a través d’un comunicat oficial en la seua web actual.