Entrega Ninots d’Or 2015

Entrega de Ninots d'Or 2015.

Comenta algo, anda...