Fallas para falleros y no falleros según Candreu

Coge tu cámara y corre a Plaza de Jesús

¿Haces clic, pero también con la cámara? Entonces vete mañana por la mañana a la Falla Plaza de Jesús, que tiene su jornada fotográfica “Recorreguts” con premios y todo.

Jornada fotográfica de la Falla Plaza de JesúsLa Falla Plaza de Jesús ha convocado su primera jornada fotográfica “Recorreguts” para aficionados y profesionales de la cámara, donde puede participar cualquier persona. Los participantes deberán realizar hasta tres fotografías en base a un texto que aportará la comisión, para lo cual tendrán cuatro horas desde las 9.30 de la mañana. Las fotos ganadoras se publicarán en el llibret y en los perfiles de las redes sociales de la falla, y formarán parte de una exposición durante la semana cultural.

 

BASES DE LA I JORNADA FOTOGRÀFICA “RECORREGUTS”

La Falla Plaça de Jesús, associació domiciliada en C/ Jesús, 118-baix esq. – 46007 VALÈNCIA, organitza i convoca la I Edició Fotogràfica “Recorreguts” (endavant, la Jornada), la qual es regirà per el disposat a les següents Bases, d’obligat compliment:

 1. La participació es gratuïta i està oberta a qualsevol persona. Les fotografies han de ser originals, en format digital i de la temàtica indicada per l’organització. Els treballs presentats no poden haver sigut publicats prèviament en revistes, periòdics o llibres impresos u on-line. Tampoc poden haver sigut objecte de ningun altre premi fotogràfic.
 2. La Jornada tindrà lloc al local social de la A.C. Falla Plaça de Jesús, C/ Jesús, 118 – Baix – 46007 València, el dia 29 de novembre del 2014. Els participants tindran 4 hores, a partir de les 09:30 h del matí del dia del concurs, per a realitzar les fotografies, deuen donar-les abans de la finalització del mateix, a les 13:30 h del mateix dia.

 3. L’organització proporcionarà un text a partir de les qual els participants deuran realitzar un màxim de 3 fotografies. La fotografia deurà incloure les dades completes de l’autor segon es sol·liciten y una explicació de la mateixa.

 4. L’organització permet la participació individual o per grups, puguen fer constar aquets últims d’un mínim de 2 persones i un màxim de 5 persones.

 5. El mateix dia de la jornada, a les 14:00 h l’organització anunciarà el nom dels guanyadors. Els premis consisteixen en:

• Fotografia al primer, segon i tercer premi.

La fotografia s’exposarà en la falla en l’Exposició de fotos que tindrà lloc a la setmana cultural.

La fotografia apareixerà en el Llibret de la Falla Plaza de Jesús del 2015.

La fotografia apareixerà en les diferents xarxes socials de la falla.

 1. La A.C. Falla Plaça de Jesús es reserva el dret de publicació de les fotografies.
 • La participació al concurs suposa la plena y total acceptació de les presents bases.

 • Les participants a la Jornada queden informats y autoritzen que les dades personals proporcionades, sense la qual facilitació no es podrà participar al mateix, s’inclouran a un fitxer automatitzat, titularitat de A.C. Falla Plaça de Jesús. A més, els participants accepten rebre noticies i comunicacions de A.C. Falla Plaça de Jesús..

 • La A.C. Falla Plaça de Jesús es reserva el dret de modificar les condicions de la Jornada en qualsevol moment, e inclòs d’anul·lar-lo o deixar-lo sense efecte. En tot cas, es compromet a comunicar les bases modificades a la pàgina www.fallaplazajesus.com de forma que tots els participants tinguen accés a l’esmentada informació.

 • El jurat estarà compost per representants de la A.C. Falla Plaça de Jesús.

 • A.C. Falla Plaça de Jesús, a 19 de novembre del 2014