Falla Les Roques (Dénia) 2014

La falla, antes del incidente.

Comenta algo, anda...