Fallas para falleros y no falleros según Candreu

Se busca un MasterChefMercat

Y hablando de mercados, la Falla Mercat de Silla busca a su MasterChefMercat, de paella, naturalmente. El 8 de marzo será el concurso que repartirá tres premios a las más ricas y uno a la de mejor pinta.

Concurso nocturno de paellas

A las nueve de la noche del sábado 8 de marzo comenzará en la plaza del Mercado de Silla, el primer concurso de paellas “MasterChefMercat” organizado por la Falla Mercat. Habrá premios para las tres mejores y uno a la mejor presentación, además de una rifa de un balón firmado por los jugadores del Valencia C.F. y discoteca móvil de fin de fiesta a la medianoche.

Para inscribirse hay que dirigirse al casal de la comisión (calle Francisco Bohígues, 2, de Silla) o llamando a los teléfonos de las personas organizadoras. Cada paella debe hacerse para un grupo mínimo de 5 personas, debiendo pagar cada uno 2,5 euros en concepto de inscripción. La fecha tope para apuntarse es el 4 de marzo. Para más detalles, a continuación se reproducen la bases íntegras del concurso.

 

BASES DEL CONCURS

1º.- La Falla Mercat de Silla, convoca, dins de la programació d’actes fallers, el I Concurs de Paelles Falla Mercat de Silla.

2º.- Podran participar totes les persones que s’inscriguen abans del 4 de Març del 2014 en el casal de la Falla Mercat de Silla.

3º.- La Falla Mercat subministrarà arròs, llenya, arena i aigua. La resta d’ingredients per a l’elaboració de la paella valenciana els portaran els participants. La preparació del sofregit es realitzarà en el lloc del concurs.

4º.- Els participants hauran de proveir-se dels utensilis necessaris per a l’elaboració de la paella.

5º.- El concurs tindrà lloc el dissabte 8 de Març de 2014, en la Plaça del Mercat Nou de Silla, l’hora del mateix serà a les 21 hores i ho iniciaran tots els participants al mateix temps. La paella ha d’estar presentada al jurat abans de les 22,45 hores, no admetent-se paelles més tard d’aquesta hora.

6º.- Un avís obrirà el concurs i un altre el tancarà, sent el temps màxim per a la confecció de la paella d’1 hora i 45 minuts.

7º.- S’estableixen quatre premis que es lliuraran a les 00.00h. 1º, 2º, 3º i millor presentació.

8º.- El Jurat estarà compost per 4 membres. La valoració de la paella tant en presentació com en sabor i textura es realitzara en una taula amb totes les paelles del concurs i una numeració de les mateixes, de manera que solament el secretari serà coneixedor de la identitat dels concursants.

9º.- El fet de participar en el concurs implica l’acceptació de les presents bases, podent-se modificar qualsevol punt, notificant-se als interessats amb antelació.

10º.- S’estableix una quota de 2,5 € per persona que s’abonarà en el moment de la inscripció, sent aquest requisit imprescindible per a participar en el concurs.

11º.- Qualsevol contingència no prevista en aquestes bases serà resolta per la Comissió Fallera encarregada d’aquest acte.