El Casal Bernat i Baldoví critica el cierre de RTVV

Centre RTVVEn un comunicado, el Casal Bernat i Baldoví rechaza la desaparición de RTVV decretada por “Terminator” Fabra y pide responsabilidades políticas por la mala gestión que ha tenido. Este es el comunicado íntegro y literal de esta asociación fallera.

 

Comunicat del Casal Bernat i Baldoví sobre l’anunci de tancament de RTVV

Davant l’anunci, per part del govern valencià, del tancament de la televisió i la ràdio públiques valencianes, el Casal Bernat i Baldoví desija expressar la seua postura al respecte:

1. La radiotelevisió pública valenciana és un servici públic arreplegat en el nostre Estatut d’Autonomia. La seua existència és imprescindible per a assegurar la correcta informació dels valencians. És necessària per a fer present la realitat quotidiana del nostre poble en els mijos de comunicació de masses: per a fer-lo visible, per a fer-lo existir com a tal. És essencial per a la nostra vertebració com a poble, per a la difusió i manteniment de la nostra cultura, tradicions i festes. Indispensable per a la difusió i us normal de la llengua valenciana, incloent la seua transmissió a les noves generacions. Perque si tot això no ho fa Canal 9, ningú va a fer-ho en el seu lloc.

2. La nefasta gestió de décades, la crisis econòmica o l’incompliment de molts d’eixos fins fundacionals per part dels actuals i anteriors gestors de RTVV, no poden justificar el seu tancament baix cap concepte i en cap cas. Al contrari, requerixen el reconeiximent de
responsabilitats polítiques i un canvi radical en la manera de gestionar i fer viable la nostra radiotelevisió pública, aixina com de la seua actual filosofia identitària i cultural.

3. Per tot això, el Casal Bernat i Baldoví considera este fet com un desgavell polític i un atac a la llegalitat estatutària i als més bàsics principis constitucionals. Demanem, des de l’abast dels nostre mijos, una televisió valenciana pública, plural, de calitat, que protegixca i reforce la nostra singular cultura i identitat com a poble; que servixca com a nexe d’unió en la vertebració del poble valencià, i en llengua valenciana. I tot això, lliure d’ingerències polítiques, com les que per desgràcia han provocat el resultat que hui podem observar.