Torna-li la trompa al xic, 3/4/2013

Comenta algo, anda...