Pregonera i faller exemplar de Dénia 2013

Comenta algo, anda...