I Desfilada de Indumentària Valenciana de S. Vicent-Empart Iturbi

Comenta algo, anda...