Manifestació de ninots de Juane Cortell (banner)

Comenta algo, anda...