Concurs de Fotografies de Falles Escolars 2012 (7)

Comenta algo, anda...