Concurs de Fotografies de Falles Escolars 2012 (4)

Comenta algo, anda...