Paco Roca, dibuxant de còmic

Comenta algo, anda...