Presentació d’esbossos 2012 de Pizarro-Ciril Amorós

Comenta algo, anda...