Presentació de projectes 2012 de El Clero, amb la tennista Anabel Medina (foto d’Ángel Romero)

Comenta algo, anda...