L’exposició del Ninot en la Falla del Parotet 1


Mira que sembla difícil, pero l’artista faller Manolo Blanco ha aconseguit ficar l’Exposició del Ninot dins d’una sola falla, la infantil de El Parotet. El monument, de lema Anem a l’Exposició, tracta d’una visita a la mateixa. Quant a la falla gran, la construïx el mateix artista i té un argument més informàtic, com indica el seu títol: Virus@elmonaixi.es. Estos són els esbossos corresponents.