Escut del cavaller de Sanchís Bergón-Túria (falla de 2011)

Comenta algo, anda...