Artista faller polint amb el renderitzat 3D davant (taller de José Latorre).

Comenta algo, anda...