Maqueta de la Falla Almirant 2011

Comenta algo, anda...