Entrega ninots indultats 2010 (2)

Comenta algo, anda...